Session: connection failed

Garda sp. z o.o.

OFERTA

USŁUGI

  • Ochrona osób i mienia
  • Monitoring
  • Zabezpieczenia techniczne
  • Utrzymanie czystości

Ochrona osób i mienia

Agencja Ochrony Osób i Mienia GARDA Sp. z o.o. realizuje zadania związane z ochroną fizyczną osób i mienia na podstawie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 roku. Nasza oferta obejmuje kompleksowe świadczenie usług zarządzania bezpieczeństwem. Przejmujemy na siebie cały proces ochrony mienia w firmie Klienta.

Monitoring

Monitoring ma na celu zniechęcanie potencjalnych przestępców do podejmowania działań w rejonie objętym monitoringiem, sprawuje nadzór nad miejscami mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa osób np. ciągi komunikacyjne lub parkingi. System pozwala uzyskiwać materiał filmowy wysokiej jakości który pozwala na ewentualne wykorzystanie go do identyfikacji osób lub pojazdów, co zapewnienia skuteczne i szybkie interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Utrzymanie czystości

Potrafimy sprawnie przejąć i realizować proces utrzymania czystości w firmie Klienta. Nasza oferta obejmuje kompleksowe zarządzanie zasobami i procesami niezbędnymi do realizacji usługi, wdrażamy efektywne i elastyczne rozwiązania wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie które zdobywamy świadcząc usługi dla stale rosnącej liczby klientów.

Zabezpieczenia techniczne

Zaawansowane systemy zabezpieczenia technicznego mają za zadanie wspieranie procesu świadczenia usług ochrony. Stanowią kluczowe ogniwo systemu ochrony. Przy odpowiedniej konfiguracji i jakości sprzętu gwarantują najskuteczniejszą ochronę, likwidując tzw. czynnik ludzki.